Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W bieżącym roku nadszedł czas na trzecią edycję Konferencji „Diagnostyka i Terapia Prenatalna” w dniach 8-9.10.2021 r. Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami i coraz szybszy rozwój medycyny matczyno-płodowej zachęca nas do organizacji tej Konferencji, mimo niepewności o formę w jakiej będziemy mogli się spotkać. Zwykle Gdynia witała uczestników i wykładowców ładną pogodą oraz orzeźwiającym powiewem bryzy znad morza.

Pragniemy w dotychczasowej formule krótkich i zwięzłych wykładów powtórzyć wiedzę oraz prześledzić nowinki w diagnostyce i terapii płodu pokazując potęgę możliwości współczesnej perinatologii. Aby jednak coś dla siebie znalazły również osoby, które na co dzień nie mają do czynienia z inwazyjną terapią, okrasimy program Konferencji dodatkowymi, nie mniej ciekawymi wykładami.

Chcielibyśmy poświęcić też nieco czasu na dyskusje aktywizując audytorium, gdyż wiele ofert terapeutycznych jest dyskusyjnych i niejednoznacznych.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu naukowo-dydaktycznym, życząc wszystkim możliwości osobistego spotkania w Hotelu Mercure w Gdyni.

Współprzewodniczący Konferencji:

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Preis

Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Świątkowska-Freund

 

Komitet Naukowy

Prof. Monika Bekiesińska-Figatowska
Prof. Dariusz Borowski
Prof. Grzegorz Bręborowicz
Prof. Zbigniew Celewicz
Prof. Krzysztof Czajkowski
Prof. Marzena Dębska
Prof. Mariusz Dubiel
Prof. Mariusz Grzesiak
Prof. Ewa Helwich
Prof. Hubert Huras
Prof. Piotr Kaczmarek
Prof. Jarosław Kalinka
Prof. Sebastian Kwiatkowski
Prof. Piotr Laudański
Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Prof. Witold Malinowski
Prof. Anita Olejek
Prof. Dorota Opoń-Bomba
Prof. Przemysław Oszukowski
Prof. Tomasz Paszkowski
Prof. Marek Pietryga
Prof. Krzysztof Preis
Prof. Stanisław Radowicki
Prof. Maria Respondek-Liberska
Prof. Elżbieta Ronin-Walknowska
Prof. Mariola Ropacka-Lesiak

Prof. Piotr Sieroszewski
Prof. Maciej Słodki
Prof. Krzysztof Szaflik
Prof. Marta Szymankiewicz
Prof. Wiesław Szymański
Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
Prof. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. Piotr Węgrzyn
Prof. Mirosław Wielgoś
Prof. Jolanta Wierzba
Prof. Dariusz Wydra
Prof. Mariusz Zimmer
Dr hab. n. med. Tomasz Fuchs
Dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk
Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński
Dr hab. n. med. Mariusz Skotnicki
Dr hab. n. med. Agata Włoch
Dr hab. n. med. Hubert Wolski
Dr n. med. Maciej Chojnicki
Dr n. med. Michał Krekora
Dr n. med. Piotr Minowski
Dr n. med. Hanna Moczulska
Dr n. med. Katarzyna Zych-Krekora
Dr Anna Iwanicka-Piotrowska

Program Konferencji

Piątek – 08.10.2021

 

8:45- 9:00 Otwarcie Konferencji – Prof. Krzysztof Preis

Sesja I
Moderatorzy Sesji: Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Mirosław Wielgoś, Prof. Stanisław Radowicki

9:00-9:15 Indukcja porodu i wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży powikłanej cukrzycą. – Prof. Krzysztof Czajkowski

9:15-9:30 Profilaktyka śródciążowa konfliktu Rh oraz nieinwazyjna ocena Rh płodu. – Prof. Mirosław Wielgoś

9:30-9:45 Wolne DNA płodowe. – Prof. Mariusz Zimmer

9:45-10:00 Łożysko wrastające – diagnostyka USG. – Prof. Zbigniew Celewicz

10:00-10:15 Warianty postępowania w łożysku wrastającym. – Prof. Tomasz Paszkowski

10:15-10:30 Fałszywie dodatnie przypadki testów wolnego DNA. – Prof. Piotr Sieroszewski

10:30-10:45 Skuteczność łączenia terapii w prewencji wystąpienia porodu przedwczesnego w świetle EBM. – Prof. Jarosław Kalinka

10:45-11:00 Stany zagrożenia płodu – pierwszy skuteczny zabieg położniczy. – Prof. Witold Malinowski

11:00-11:20 Dyskusja.

11:20-11:45 Przerwa kawowa

 

Sesja II
Moderatorzy Sesji: Prof. Mariusz Dubiel, Prof. Przemysław Oszukowski, Prof. Piotr Laudański

11:45-12:00 Krwawienia wewnątrzczaszkowe u płodu okiem radiologa – rokowanie dla dalszego rozwoju dziecka. – Prof. Monika Bekiesińska-Figatowska

12:00-12:15 Krwawienia wewnątrzczaszkowe u płodu okiem neonatologa – rokowanie dla dalszego rozwoju dziecka. – Prof. Ewa Helwich

12:15-12:30 Prenatalna diagnostyka kardiologiczna i wskazanie do cięcia cesarskiego (po 38 tyg.) w ośrodku referencyjnym.– Prof. Maria Respondek-Liberska

12:30-12:45 Tachykardia u płodu – rozpoznanie i kwalifikacja do terapii.– Dr hab. n. med. Agata Włoch

12:45-13:00 Rola przewodu żylnego w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu. – Prof. Mariusz Dubiel, Dr Anna Iwanicka-Piotrowska

13:00-13:15 Nieimmunologiczny obrzęk płodu – diagnostyka i terapia wewnątrzmaciczna. – Prof. Krzysztof Szaflik

13:15-13:30 Noworodek na granicy przeżycia. – Prof. Marta Szymankiewicz

13:30-13:45 Dyskusja

13:45-14:00 Rekomendacje i algorytmy PTGiP w indukcji porodu. – Prof. Hubert Huras

14:00-15:00 Lunch

 

Sesja III
Moderatorzy Sesji: Prof. Anita Olejek, Prof. Wiesław Szymański, Dr hab. n. med. Hubert Wolski

15:00-15.15 Wewnątrzmaciczne leczenie operacyjne przepukliny oponowo rdzeniowej – kwalifikacja, technika i wyniki. – Prof. Anita Olejek

15:15-15:30 Aktualne możliwości leczenia endoskopowego MMC. – Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński

15.30-15:45 Kontrowersje przy ocenie prenatalnej Ośrodkowego Układu Nerwowego. – Prof. Marek Pietryga

15:45-16:00 Torbiele jamy brzusznej płodu. – Prof. Piotr Kaczmarek

16:00-16:15 Ocena grasicy u płodu. – Dr n. med. Katarzyna Zych-Krekora

16:15-16:30 Niewydolność szyjki macicy – postępowanie zabiegowe. – Prof. Hubert Huras

16:30-16:45 Naczyniak łożyska – terapia wewnątrzmaciczna. – Prof. Krzysztof Preis

16:45-17:00 Dyskusja

 

 

Sobota – 09.10.2021

 

Sesja IV
Moderatorzy Sesji: Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Prof. Elżbieta Ronin-Walknowska

9:00-9:15 Wybór odpowiedniego czasu zakończenia ciąży i drogi porodu w nadciśnieniu towarzyszącym ciąży. – Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

9:15-9:30 Doppler tętnic macicznych w kontroli preeklampsji. – Prof. Sebastian Kwiatkowski

9:30-9:45 Wady płodu najczęściej spotykane u pacjentek z cukrzycą. – Prof. Ewa Wender-Ożegowska

9:45-10:00 Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna w świetle nowych rekomendacji. – Prof. Dariusz Borowski

10:00-10:15 Ciąża bliźniacza – nowe rekomendacje FIGO.– Prof. Dorota Opoń-Bomba

10:15-10:30 Obumarcie jednego płodu w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej. – Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund

10:30-10:50 Dyskusja

10:50-11:15 Przerwa kawowa

 

Sesja V
Moderatorzy Sesji: Prof. Grzegorz Bręborowicz, Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund

11:15-11:30 Diagnostyka i postępowanie w łożysku wrośniętym. – Prof. Mariola Ropacka-Lesiak

11:30-11:45 Czy wykonywanie KTG nadal ma sens? – Prof. Grzegorz Bręborowicz

11:45-12:00 Kardiotokografia okołoporodowa. – Dr hab. n. med. Tomasz Fuchs

12:00-12:15 Wrodzone wady serca z prawidłowym obrazem 4 jam serca.– Prof. Maciej Słodki

12:15-12:30 Aktualne zasady postępowania w leczeniu nadciśnienia w ciąży oraz zaburzeń rytmu serca u ciężarnych. – Dr n. med.  Michał Krekora

12.30-12.45 Leczenie cytomegalii w ciąży. – Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund

12.45-13:00 Dyskusja

13:00 Zakończenie Konferencji – Prof. Krzysztof Preis

Punkty edukacyjne

Uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych.

Uczestnicy konferencji stacjonarnej otrzymają 30 punktów Sekcji USG PTGiP.

Uczestnicy konferencji on-line otrzymają 15 punktów Sekcji USG PTGiP.

Miejsce obrad

Hotel Mercure Gdynia Centrum

ul. Armii Krajowej 22

81-372 Gdynia

Kontakt

Organizator logistyczny:

Tel: 22 290 48 66, 531 075 866

@: terapia-prenatalna@alltus.pl

www.konferencje.alltus.pl